Truyện Đô Thị

Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.

Nhặt Cái Sát Thủ Làm Lão Bà đọc online

Nhặt Cái Sát Thủ Làm Lão Bà

Tác giả: Hoa Thứ 1913

Thể loại:: Đô Thị

Số chương:: 5660

Toàn Cầu Cao Võ đọc online

Toàn Cầu Cao Võ

Tác giả: Lão Ưng Cật Tiểu Kê

Thể loại:: Dị Năng , Trọng Sinh , Đô Thị

Số chương:: 1437

Căn Cứ Số 7 đọc online

Căn Cứ Số 7

Tác giả: Tịnh Vô Ngân

Thể loại:: Huyền Huyễn , Quân Sự , Trọng Sinh , Đô Thị , Hệ Thống

Số chương:: 1182

Chơi Phiếu đọc online

Chơi Phiếu

Tác giả: Không Cúc

Thể loại:: Đam Mỹ , Đô Thị , Khác

Số chương:: 88

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống đọc online

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Tác giả: Phong Vũ Thiên Hạ

Thể loại:: Đô Thị

Số chương:: 2049

Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn đọc online

Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn

Tác giả: Lâm Tiêu

Thể loại:: Tiên Hiệp , Trọng Sinh , Đô Thị

Số chương:: 1841

List Thể Loại truyện Đô Thị hay được chọn lọc nhiều người đọc, danh sách truyện Đô Thị được cập nhật đầy đủ mỗi ngày tại Wattpad - Nền tảng đọc truyện online miễn phí lớn nhất tại Việt Nam.