Hệ Thống

Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.

Thiên Lục Vũ Trụ -  Yudy Tang đọc online

Thiên Lục Vũ Trụ - Yudy Tang

Tác giả: Yudy Tang

Thể loại:: Đô Thị , Truyện Teen , Hệ Thống

Số chương:: 120

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến đọc online

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến

Tác giả:

Thể loại:: Trọng Sinh , Đô Thị , Hệ Thống

Số chương:: 3720

List Thể Loại truyện Hệ Thống hay được chọn lọc nhiều người đọc, danh sách truyện Hệ Thống được cập nhật đầy đủ mỗi ngày tại Wattpad - Nền tảng đọc truyện online miễn phí lớn nhất tại Việt Nam.