Truyện Full (Đã Hoàn Thành)

Danh sách những truyện đã hoàn thành, ra đủ chương.

Vấn Đỉnh Tiên Đồ đọc online

Vấn Đỉnh Tiên Đồ

Tác giả: Ngã Yếu Khốc Liễu A

Thể loại:: Tiên Hiệp

Số chương:: 1049

Ta Không Muốn Nghịch Thiên A đọc online

Ta Không Muốn Nghịch Thiên A

Tác giả: Tân Phong

Thể loại:: Huyền Huyễn

Số chương:: 661

Đế Võ Đan Tôn đọc online

Đế Võ Đan Tôn

Tác giả: Dực Ngư

Thể loại:: Huyền Huyễn , Trọng Sinh

Số chương:: 2238

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống đọc online

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Tác giả: Phong Vũ Thiên Hạ

Thể loại:: Đô Thị

Số chương:: 2049

Đế Đạo Độc Tôn đọc online

Đế Đạo Độc Tôn

Tác giả: Nhất Diệp Thanh Thiên

Thể loại:: Huyền Huyễn

Số chương:: 2215

Phục Thiên Thị đọc online

Phục Thiên Thị

Tác giả: Tịnh Vô Ngân

Thể loại:: Huyền Huyễn

Số chương:: 2973

Lạn Kha Kỳ Duyên đọc online

Lạn Kha Kỳ Duyên

Tác giả: Chân Phí Sự

Thể loại:: Tiên Hiệp , Huyền Huyễn

Số chương:: 1075

Vạn Cổ Tà Đế đọc online

Vạn Cổ Tà Đế

Tác giả: Manh Nguyên Tử - 萌元子

Thể loại:: Huyền Huyễn

Số chương:: 3730

Kiếm Tiên Ở Đây đọc online

Kiếm Tiên Ở Đây

Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao​​

Thể loại::

Số chương:: 1961

Chí Tôn Đặc Công đọc online

Chí Tôn Đặc Công

Tác giả: 8 Nan

Thể loại::

Số chương:: 2565

Tuyệt Đỉnh Đan Tôn đọc online

Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

Tác giả: Vạn Cổ Thanh Liên

Thể loại:: Huyền Huyễn

Số chương:: 1966

Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn đọc online

Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn

Tác giả: Lâm Tiêu

Thể loại:: Tiên Hiệp , Trọng Sinh , Đô Thị

Số chương:: 1841

Vạn Long Thần Tôn đọc online

Vạn Long Thần Tôn

Tác giả: Hiểu Vị Ương

Thể loại::

Số chương:: 2688

Tuyệt Thế Thần Hoàng đọc online

Tuyệt Thế Thần Hoàng

Tác giả: Thiên Thu Tuyết

Thể loại:: Huyền Huyễn

Số chương:: 3518

Vô Địch Thật Tịch Mịch đọc online

Vô Địch Thật Tịch Mịch

Tác giả: Tân Phong

Thể loại:: Huyền Huyễn

Số chương:: 1163

Đọc truyện Full đã hoàn thành các chương, cập nhật đầy đủ các loại TruyenFull, phổ biến nhất trên Wattpad - Nền tảng đọc truyện cộng đồng lớn nhất tại Việt Nam.