List 10 truyện đam mỹ H cực hay năm 2024

Tổng hợp các bộ truyện đa mỹ H văn (thịt, sắc, 18+). Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.

Phu Nhân Giả đọc online

Phu Nhân Giả

Tác giả: W Tòng Tinh

Thể loại:: Đam Mỹ , Xuyên Không , Sắc , Cổ Đại

Số chương:: 98

Sao Rơi đọc online

Sao Rơi

Tác giả: Bất Nhượng Trần

Thể loại:: Đam Mỹ , Sắc , Đô Thị

Số chương:: 142

Tinh Tế Bán Thú Nhân đọc online

Tinh Tế Bán Thú Nhân

Tác giả: Đình Băng

Thể loại:: Đam Mỹ , Xuyên Không , Sắc , Sủng

Số chương:: 96

Yêu Một Kẻ Ngốc đọc online

Yêu Một Kẻ Ngốc

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Thể loại:: Đam Mỹ , Ngược , Sắc

Số chương:: 132

Chuyện Tình Không Lường Trước đọc online

Chuyện Tình Không Lường Trước

Tác giả: Tác Giả: 플루토리

Thể loại:: Đam Mỹ , Sắc

Số chương:: 49

Ta Có Dược A! đọc online

Ta Có Dược A!

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa

Thể loại:: Đam Mỹ , Cổ Đại , Hệ Thống , Sắc , Xuyên Không

Số chương:: 320

Chân Tâm Thác Phó đọc online

Chân Tâm Thác Phó

Tác giả: Trì Đại Tối Cường

Thể loại:: Đam Mỹ , Đoản Văn , Sắc

Số chương:: 27

Bảo Bối Của Lão Đại đọc online

Bảo Bối Của Lão Đại

Tác giả: An Dĩ Thuần

Thể loại:: Đam Mỹ , Ngược , Sắc , Sủng

Số chương:: 48

Lục Dục đọc online

Lục Dục

Tác giả: Mỹ Nhạc Trần Ai

Thể loại:: Đam Mỹ , Đoản Văn , Cổ Đại , Sắc

Số chương:: 1

Na Tra Đồng Nhân Ký đọc online

Na Tra Đồng Nhân Ký

Tác giả: Nhã Nhi

Thể loại:: Đam Mỹ , Cổ Đại , Sắc , Xuyên Không

Số chương:: 38

Vốn Không Phong Lưu đọc online

Vốn Không Phong Lưu

Tác giả: Nhị Phi

Thể loại:: Đam Mỹ , Cổ Đại , Sắc

Số chương:: 4

Mê Đồ đọc online

Mê Đồ

Tác giả: Phong Khinh

Thể loại:: Đam Mỹ , Cổ Đại , Cung Đấu , Ngược , Sắc

Số chương:: 11

[Mộng Dục Hệ Liệt] Bách Hồi Ái đọc online

[Mộng Dục Hệ Liệt] Bách Hồi Ái

Tác giả: Huyền Namida

Thể loại:: Đam Mỹ , Sắc

Số chương:: 11

Vực Sâu - Dịch Ca đọc online

Vực Sâu - Dịch Ca

Tác giả: Dịch Ca

Thể loại:: Đam Mỹ , Sắc

Số chương:: 15

Miêu Trảo Dữ Lang Vĩ Ba đọc online

Miêu Trảo Dữ Lang Vĩ Ba

Tác giả: Mặc Vũ Yên Dạ

Thể loại:: Sắc, Đam Mỹ, Đoản Văn

Số chương:: 5

Danh sách tổng hợp Truyện Đam mỹ cao H Văn (thịt, sắc, 18+) Sập Giường - Hợp đồng tình dục... hot nhất, được chọn lọc và phổ biến nhất trên Wattpad - Nền tảng đọc truyện cộng đồng lớn nhất tại Việt Nam.