Truyện Đô Thị

Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.

Bí Mật Tân Hôn đọc online

Bí Mật Tân Hôn

Tác giả: Mang Li

Thể loại:: Ngôn Tình , Đô Thị , Sủng

Số chương:: 25

Mãnh Hổ Xuống Núi đọc online

Mãnh Hổ Xuống Núi

Tác giả: Bất Bại

Thể loại:: Đô Thị , Truyện Teen

Số chương:: 47

Thiên Lục Vũ Trụ -  Yudy Tang đọc online

Thiên Lục Vũ Trụ - Yudy Tang

Tác giả: Yudy Tang

Thể loại:: Đô Thị , Truyện Teen , Hệ Thống

Số chương:: 285

Hoắc Tổng Truy Thê đọc online

Hoắc Tổng Truy Thê

Tác giả: Linh Dạ

Thể loại:: Ngôn Tình , Đô Thị , Truyện Teen , Sủng

Số chương:: 627

Kim Ốc Tàng Kiều đọc online

Kim Ốc Tàng Kiều

Tác giả: Miên Miên

Thể loại:: Ngôn Tình , Đô Thị , Nữ Cường , Sủng

Số chương:: 30

Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp đọc online

Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp

Tác giả: Thanh Dii

Thể loại:: Ngôn Tình , Đô Thị , Ngược , Sắc

Số chương:: 121

[Bhtt] Yêu Lại Từ Đầu đọc online

[Bhtt] Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại:: Bách Hợp , Đô Thị , Khác , Ngược , Sắc

Số chương:: 141

Ánh Sao Và Bầu Trời đọc online

Ánh Sao Và Bầu Trời

Tác giả: Ba Quả Lê

Thể loại:: Ngôn Tình , Đô Thị , Đoản Văn , Ngược

Số chương:: 3

Ẻm Sẽ Chọn Rời Đi đọc online

Ẻm Sẽ Chọn Rời Đi

Tác giả: Nguyệt Lộc

Thể loại:: Ngôn Tình , Đô Thị , Đoản Văn

Số chương:: 23

Chàng Rể Hào Môn đọc online

Chàng Rể Hào Môn

Tác giả: Bắc Minh Hải Thần

Thể loại:: Ngôn Tình , Huyền Huyễn , Đô Thị

Số chương:: 1459

Đại Y Lăng Nhiên đọc online

Đại Y Lăng Nhiên

Tác giả: Chí Điểu Thôn

Thể loại:: Đô Thị , Hệ Thống

Số chương:: 1532

List Thể Loại truyện Đô Thị hay được chọn lọc nhiều người đọc, danh sách truyện Đô Thị được cập nhật đầy đủ mỗi ngày tại Wattpad - Nền tảng đọc truyện online miễn phí lớn nhất tại Việt Nam.